Vannprøver

Vannprøver.

 

Kvalitetsovervåkning.

Det tas ut vannprøver rutinemassig hver måned etter en plan som settes opp i tråd med kravene i drikkevannsforskriften.


Batnfjord Vassverk SA henter årlig ut 12 vannprøver fra rentvannsbassenget ved VBA (VannBehandlingsAnlegget). 

Fra 6 punkter perifert på hovedvannledningene (Harstad, Gaupset, Bjerkest, Silset, Løvold og Blakstad) tas ut 3 prøver fra hvert sted.   

I tillegg hentes 4 prøver fra råvannet. (Råvann er ubehandla vann før det kommer inn i VBA.)

Hvert år får Batnfjord Vassverk SA rutinemessig utført ca. 238 enkeltanalyser av behandla vann. Dersom spesielle forhold tilsier det tas ut ekstra prøver.

Prøveplaner og analysebevis for Batnfjord Vassverk SA finnes til høyre.

Vannets hardhet hos Batnfjord Vassverk SA

 

Hardhet på vann leverer fra Batnfjord Vassvverk ble målt i november 2023, og viser en hardhet på 0,30 ° dH. Dette betegnes som "Meget bløtt vann".


Den store forskjellen fra tidligere nivå, skyldes at det nye vannbehandlingsanlegget ikke bruker kalksteinfilter i produksjonen. 


Vannets hardhet er en verdi som varierer lite.

Det er ingen spesifikke krav til verdier for hardhet i Drikkevannsforskriften.

 

Tabell for hardhetsklasser:

Vannets hardhet kan måles etter to typer enheter:

  • Tyske hardhetsgrader = ° dH
  • Ca / l = Kalk (kalcium)

 

  • Meget bløtt vann 0-2,1 ° dH (0-15 mg Ca / l)
  • Bløtt vann 2,1-4,9 ° dH (15-35 mg Ca / l)
  • Middels hardt vann 4,9 - 9,8 ° dH (35 - 70 mg Ca / l)
  • Hardt vann 9,8-21 ° dH (70-150 mg Ca / l)
  • Meget hardt vann> 21 ° dH (> 150 mg Ca / l)

Enkel forklaring av de viktigste analysene, finner du her .

  

og detaljer om kravene finnes i Drikkevannsforskriften

  Vannprøver 2024


Prøveplan for 2024


Jan                              Feb                                    Mar

Apr                              Mai                                   Jun

Jul                               Aug                                   Sep

Okt                              Nov (Årspr.)                   Des

  Vannprøver 2023


Prøveplan for 2023


Jan                             Feb                                    Mar

Apr    Apr.Ekstra     Mai                                    Jun

Jul     Jul.Extra        Aug                                    Sep Extra

Okt                             Nov                                    Des

Vannprøver 2022


Prøveplan for 2022 


Januar                       Februar                            Mars

April                           Mai                                   Juni  Oppfølg.pr.

Juli                             August                             Septemb.

Oktober                     Novemb. (Årsprøve)     Desember


Vannprøver 2021

 

Prøveplan for 2021


Januar                       Februar                    Mars                     

April   +Ekstr.          Mai                           Juni +Extra 

Juli + EXTRA          Aug  + ekstra         

Sept   +Ekstra    +Ekstra 2      

Okt     + Ekstra        Nov -Årsprøve   + Ekstra      Desember


Vannprøver 2020


Prøveplan 2020 


Januar              Februar                  Mars                     April

Mai                    Juni                        Juli                       August

September       Oktober                 Nov. (Årsprøve) Desember

 


Levering av vann til abonnentene fra det nye vannbehandlingsanlegg ble startet ca. 15.11.2020. 

    

Ekstra prøver for kontroll av nytt VBA, før levering til abonnenter:    3.11.2020   og     10.11.2020                                                                                    

Vannprøver 2019

 

Prøveplan for 2019

 

januar         februar     mars   april    mai    juni                           juli              august        Sept     Okt. 

November -årsprøve             Desember.  


Oppfølg.prøve basseng 5.12.19                                                                

Vannprøver 2018

 

Prøveplan for 2018

 

Januar             februar          mars                april

Mai                   juni                juli                   august

september       oktober         november       desember

Vannprøver 2017

 

Prøveplan for 2017

 

Januar          Februar            Mars               April

Mai                juni                  juli                  august

September   oktober           november      desembe

 

Ekstraprøver: 8.3.17

Lukt Smak Mai Smålivegen