Nytt VBA

Publisert 14.11.2020Endelig ! 


I dag ble kranen åpnet og vann fra det nye Vannbehandlingsanlegg leveres nå til abonnentene.


Siste 3 ukene har vi hatt prøvedrift der vannet ble ledet til bekk. Før levering startet ble to vannprøver med en ukes mellomrom tatt ut, og alle analysene var godt innenfor kravene i drikkevannsforskriften.


Byggetiden har vært knappe 7 måneder, og det meste har gått etter planen uten uhell.
Nytt VBA  (Vannbehandlingsanlegg)


Årsmøtet for Batnfjord Vassverk SA gav 25. april 2019 styret fullmakt til å bygge nytt VBA.


Det vil bli lagt ut bilder og kommentarer nedenfor, etter hvert som arbeidet skrider framover.


Vi håper å kunne levere vann fra det nye anlegget før jul 2020, om det ikke skjer uforutsette hendelser.

Klikk på bildene for større og

flere bilder. 

Delene til renseanlegget

ble levert 2.9.2020

Renseanlegget settes inn

10.9.2020


 

Bygget tettes

1.7.2020


Vegger og tak

tettes med sandwichelementer

 

Reisverk i stål

26.6.2020


Montering av stålkonstruksjon

 

Store biler

25.6.2020


Bygget kom på semitrailere fra Danmark og Polen. 

Det gav utfordringer å få snudd på tomta, men det gikk så akkurat.

 

Humusfiltrene

5.6.2020


Humusfiltrene heise inn. Diameter 2.5 m. og høyde ca 6,5 m. 

 

Byggestart

20. april 2020.


Skyting av fjell ble ikke nødvendig, kun litt pigging med meisel.


Det trengs en del oppfylling for å få anlegget høyt nok, slik at rent vann kan renne med selvfall over til bassenget 

 

Fasade-

tegninger


Bygningen vil ha bredde ca. 11 meter og lengde ca 14 meter. 

 

 

inntak nærbilde
inntak
kjemitanker
UV
Råvann trykkred.aumavent
VBA anl.mont2
SW-montering1
SW-montering2
Stålmont.5
Stålmont.3
Stålmont.4
Stålmont.2
Stålmont.1
StorBil1
StorBil2
StorBil4
StorBil7
StorBil8
Filter innside bunn
Filter innside bunn
Filter sett fra innside.
Filter liggende
Filter liggende
Fulter innside topp
Fulter innside topp
Innheising filter 1
Innheising filter 1
Innheising filter 2
Innheising filter 2
Tomt meisling fjell 23.4.20
Tomt ferdig fra Nord 24.4.20
Tomt u.arbeidfra NØ 25.4.20
VBA Fasade nord
VBA Fasade syd
VBA Fasade vest
VBA Fasade øst