Årsmøter

Om årsmøter.

 

Årsmøtet er Batnfjord Vassverk SA sitt høyeste organ.

 

Årsmøtet skal gjennomføres hvert år innen utgangen av april, og i tråd med Samvirkeloven og med Batnfjord Vassverk SA sine vedtekter.  Se spesielt vedtektenes § 4, 11, 14, 16 og 18.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar.

 

Det er kun medlemme; dvs. eiere av eiendom / boenhet  som det er betalt andel for, som har rett til å fremme saker og møte til årsmøtet.

 

Årsmøtet for 2023  -  Torsdag  25.4.2024 kl. 20:oo,  i

Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus; Skulvegen 7, Batnfjordsøra.

 

Innkalling - sakliste  -  fullmaktskjema

Årsmelding

Regnskap

Revisjonsberetning 

Årsmøteprotokoll


Årsmøtet for 2022  -  Mandag  17.4.2023 kl. 20:oo,  i

Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus; Skulvegen 7, Batnfjordsøra.

 

Innkalling - sakliste  -  fullmaktskjema

Årsmelding

Regnskap

Revisjonsberetning 

Årsmøteprotokoll


Årsmøtet for 2021  -  Torsdag  28.4.2022 kl. 20:oo,  i

Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus; Skulvegen 7, Batnfjordsøra.

 

Innkalling - sakliste  -  fullmaktskjema

Årsmelding

Regnskap

Revisjonsberetning 

Årsmøte protokoll


Årsmøtet for 2020  -  Torsdag  29.4.2021 kl. 20:oo,  i

Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus; Skulvegen 7, Batnfjordsøra.

 

Innkalling - sakliste  -  fullmaktskjema

Årsmelding

Regnskap

Revisjonsberetning

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet for 2019 ble våren 2020 utsatt pga korona-pandemien. 

Årsmøtet ble avviklet 1. oktober 2020 kl. 20:00 i BIL Klubbhus

 

Innkalling

 Årsmelding

Regnskap   

Revisors beretning

Protokoll                                                                                                                                                                 

Årsmøtet for 2018  - ble avholdt torsdag 25. april 2019 kl. 20:00, på

Hjorten Kafe, Batnfjordsøra.


Innkalling m. sakliste                                                                                                                                       Årsmelding

Regnskap   

Revisors beretning     

Protokoll                                                                                                                                                                                

Årsmøtet for 2017  -  26.4.2018 kl. 20:oo i Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus.

 

Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjon

Regnskap

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet for 2016 - 20.04.2017 kl. 20:oo på Hjorten Batnfjord SA

Innkallingen gjelder medlemmer


Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjonsberetning

Regnskap

Årsmøteprotokoll