Kvalitet

BEREDSKAP og KVALITET.


Generelt

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel, og skal være trygt og godt. For å sikre dette har myndighetene satt konkrete krav til drikkevann igjennom drikkevannsforskriften; det stilles krav til bl. a. leveringssikkerhet, beredskap og drikkevannkvalitet. Mattilsynet fører kontroll og har besøk hvert år.


Beredskap.

For å kunne opprettholde god leveringssikkerhet av vann med riktig kvalitet trengs overvåkning, rutinemessig tilsyn, reparasjoner og evne til straks å ta hånd om uønska hendelser. Batnfjord Vassverk SA har døgnkontinuerlig en driftsoperatør med servicebil i beredskap. Operatøren nås av publikum pr. telefon. I tillegg har renseanlegget alarmer som sendes operatøren SMS-meldinger automatisk. I tillegg skal etableres  delelager, systemer, planer og rutiner for lettere å kunne håndtere både rutinemessige tiltak og uønska hendelser.

 

Generelt om vannkvaliteten ved Batnfjord Vassverk SA.

Batnfjord Vassvek SA har over tid levert drikkevann med stabil og god kvalitet, godt innenfor myndighetenes krav. Det er liten forskjell på analyseresultatene fra bassenget ved VBA i forhold til perifere punkt på ledningsnettet. Det tyder på godt vedlikeholdt ledningsnett.


Hvorfor oppleves farge på vannet av og til ?

Av og til oppleves misfarget vann i deler av ledningsnettet. Dette skyldes at over tid samles små mengder utfellinger i ledningsbunnen. I tillegg kan  avleiringer dannes i f. eks. kraner. Når vannforbruket senere øker, spesielt ved "sjokktapping", blir bunnfallet rotet opp og transporteres deretter i vannstrømmen ut til abonnentene. Ofte skjer slikt etter trykkfall pga avstengninger i forbindelse med reparasjoner på ledningsnettet, selv om det ikke kommer forurensninger inn utenfra under arbeidet.


Hvem som opplever farget vann når, kan være tilfeldig; Det kommer an på hvor "sjokktappingen" skjer, hvor store avleiringer som løsner er og hvem som tilfeldigvis tapper vann når dette har skjedd. Abonnenter som opplever farget vann kan la en kaldtvannskrane renne  inntil vannet er rent igjen.


Batnfjord Vassverk har siste årene drevet systematisk oppgradering / reparasjon av ledningsnettet, for å muliggjøre kjøring av rensesvamper i ledningene på sikker måte. Det forventes at vi i 2015 skal kunne kjøre rensesvamp gjennom det aller meste av Batnfjord Vassverk SA sitt ledningsnett. (På ledningsdimensjon 110 mm. eller større)