Sovende abonnement


"SOVENDE" ABONNEMENT


Abonnement som ikke brukes kan beholdes ”sovende” uten at vassavgift kreves. Det forutsettes at abonnementet ikke brukes i minimum en hel betalingstermin, (dvs hele 1. halvår eller hele 2. halvår) og at det meldes fra på forhånd.


Det må påregnes at vannet avstenges i perioden det ikke betales avgift for. Abonnenten plikter å melde fra når abonnementet skal aktiviseres, og det betales da vassavgift for inneværende betalingstermin.