Priser

Prisliste, gyldig til 31.6.2022.    Batnfjord Vassverk SA  org. 970 063 102 MVA

(Prisene forutsettes av vilkårene i vedtektene)


Om ønskelig kan faktura og annen post sendes til deg på e-post i PDF-format. (Faktureringsgebyr spares)   

Bruk samme skjema som ved andre endringsmeldinger;  Se her .


Vannavgiften faktureres 2 ganger årlig;

Første faktura sendes ut i mars og gjeld første halvår, og andre faktura sendes ut i oktober og gjeld andre halvår.

Produkt

Pris pr. år.


Vannabonn. pr. boenhet

Kr. 5.160,- inkl. mva

Se vedtektene §9 om vannavgift

Vannabonn. hybel

Kr. 2.580,- inkl. mva

(Oppholdsrom felles m. sov og kjøkken)

Vannabonn. hytte / fritidsbolig

Kr. 2.580,- inkl. mva


Vannabonn. for enslig alderspensjonist:

Kr. 2.580,- inkl. mva

(Bor alene, fyllt 67 år og ikke i arbeid)

(Spesielle abonnenter; etter egen avtale godkjent av styret, jfr. vedtektene)(Jordbruk; utregning basert på driftsenhetens størrelse)Kjøp av vann til tank / tankbil. Selges kun etter avtale for hver gang.

Kr. 25,- pr. kbm. + mva

Kostnader til bistand for tapping m.m. kommer i tillegg.Andel for medlemskap (pr. enhet)

Kr. 20.000,-          (Ikke mva på andeler)

Obligatorisk før vann kan leveres, jfr vedtetene §4 og §5.

Enkelte enheter har redusert andel, jfr. vedtektene.Diverse tjenester etc.Mann m. utstyrt servicebil

Kr. 655,- pr. t. (+ kr. 4,- pr. km.) + mva

Kun vannverksrelatert arbeid.

Timer beregnes fra oppstart fra Batnfjordsøra og tilbake.
Gebyr for fordeling av vannavgift v. eiendomssalg,  dersom selger / kjøper selv ikke ordner opp mellomværende seg imellom,  når overtakelsestidspunkt ikke sammenfaller md BV sine betalingsterminer. (30. juni og 31. desember)

(Intet gebyr dersom selger / kjøper gjør opp seg i mellom)

Kr. 200,- + mva