Priser

Prisliste, gyldig til 31.6.2025.    Batnfjord Vassverk SA  org. 970 063 102 MVA

(Prisene forutsettes av vilkårene i vedtektene)


Om ønskelig kan faktura og annen post sendes til deg på e-post i PDF-format. (Faktureringsgebyr spares)   

Bruk samme skjema som ved andre endringsmeldinger;  Se her .


Vannavgiften faktureres 2 ganger årlig;

Første faktura sendes ut i mars og gjeld første halvår, og andre faktura sendes ut i oktober og gjeld andre halvår.PRISTABELL:

Alle priser er oppgitt inkl. mva. 

Prisene er å forstå som årlig for abonnement, og stk.-pris for øvrige tjenester.

Produkt

Pris


Vannabonn. pr. boenhet

Kr. 6.000,-

Se vedtektene §9 om vannavgift

Vannabonn. hybel

Kr. 3.000,-

(Oppholdsrom felles m. sov og kjøkken)

Vannabonn. hytte / fritidsbolig

Kr. 3.000,-


Vannabonn. for enslig alderspensjonist:

Kr. 3.000,-

(Bor alene, fyllt 67 år og ikke i arbeid)

(Spesielle abonnenter; etter egen avtale godkjent av styret, jfr. vedtektene)(Jordbruk; utregning basert på driftsenhetens størrelse)Kjøp av vann til tank / tankbil. Selges kun etter avtale for hver gang.

Kr. 70,- / kbm

Kostnader til bistand for tapping m.m. kommer i tillegg.
Andel for medlemskap (pr. enhet)

Kr. 20.000,-          (Ikke mva på andeler)

Obligatorisk før vann kan leveres, jfr vedtetene §4 og §5.

Enkelte enheter har redusert andel, jfr. vedtektene.
Diverse tjenester etc.

Alt utstyr BV leier ut er berdskapsutstyr for egen virksomhet.  

BV kan, ved uforutsette, påkomne tilfeller, kreve utstyret tilbakelevert på kort varsel. 

Mann m. utstyrt servicebil

Kr. 900,- / t + km.godtgjørelse

Kun vannverksrelatert arbeid.

Timer beregnes fra oppstart fra Batnfjordsøra og tilbake.

Leie av diesel strømaggregat; 13 kwLeie av PE Sveiseapparat for mufferLeie av skrapeverktøy for PE-rør


Gebyr for fordeling av vannavgift v. eiendomssalg,  dersom selger / kjøper selv ikke ordner opp mellomværende seg imellom,  når overtakelsestidspunkt ikke sammenfaller md BV sine betalingsterminer. (30. juni og 31. desember)

(Intet gebyr dersom selger / kjøper gjør opp seg i mellom)

Kr. 250,-