Vassavgift


VASSAVGIFT


Vassavgiften fastsettes av årsmøtet, eller styret kan gis slik fullmakt. Vilkårene for levering av vann framgår av vedtektene, og eventuelle vedtak årsmøtet eller styret måtte fatte.


Vassavgiften kreves innbetalt over 2 terminer årlig. Det er eieren av de andeler som et abonnement er knyttet til, som er ansvarlig for at vassavgift blir betalt.

Utleiere anbefales å selv besørge innbetalingen av vassavgiften for de utleieforhold han / hun måtte ha, og heller kreve dette inn fra leitakeren som del av husleien.(Fritidshus / hytter / og enslige pensjonister betaler 1/2 vassavgift. 

Definisjon: "Enslig pensjonist" er en alderspensjonist(67 år) som har gått av for aldersgrensen og ikke lengre har arbeidsinntekt, og som bor alene med egen husholdning.)


Gå til prisliste