Andeler

ANDELER


Alle abonnenter med noen få unntak, må ha tilknyttning til medlemskap i Batnfjord Vassverk SA for å få levert vann. Det skjer ved at andel må være kjøpt før tilknyttning kan skje. (Vedtektene; §§ 4 og 8.)


Batnfjord Vassverk SA har ingen tilknyttningsavgift utover plikten til medlemskap / andelskjøp.


Pris pr. andel bestemmes av årsmøtet, og er vedtatt at skal kr. 20.000,- fra og med 2015. (Det er ikke mva på andeler.)


I de tilfeller hvor bygninger ombygges til å få flere enheter, dersom eiendomsstrukturen endres eller dersom enheter endres til å bli selvstendige med eget hushold, må også andeler kjøpes slik at vedtektenes § 5 etterleves.


Andelen er knyttet til eiendom, og blir med over til ny eier ved eiendomsoverdragelse. Partene i en eindomsoverdragelse plikter å varsle Batnfjord Vassverk SA om endringer i abonnemetns- og eierforhold.


Andeler kan ikke selges eller overføres til anna eiendom / enhet, bortsett fra i spesielle tilfeller og etter søknad til styret.