Om oss

OM BATNFJORD VASSVERK SA


Batnfjord Vassverk SA er et privat vassverk som forskyner privathusholdninger, landbruk, næringsliv og offentlig virksomhet med drikkevann.


Batnfjord Vassverk SA har som formål å være en stabil leverandør av godt drikkevann, der lov og forskrift er minimumskravet.


Drifta skjer etter samvirkeprinsippet, der kvalitetsvann skal leveres på en samfunnsnyttig måte. Det arbeides kontinuerlig for å utvikle og forbedre vårt anlegg, beredskap og daglig drift.


Batnfjord Vassverk SA sin øverste myndigehet er årsmøtet. Virksomhetens styre har 5 personer. Det er ansatt daglig leder og driftsoperatører som besørger operativ beredskap, ettersyn og reparasjoner.

Styrets leder tar hånd om daglig leders plikter i hans / hennes fravær.


Virksomheten er underlagt kontroll av Mattilsynet, og er igjenom lov og forskrift pålagt en rekke bestemmelser om drifting, kvalitet, forsyningssikkerhet, beredskap, kapasitet og lignende. I hovedsak reguleres dette igjennom "Drikkevannsforskriften".


Batnfjord Vassverk SA er organisert som samvirkebedrift, og er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr.:970063102