Om oss

Batnfjord

Vassverk SA

OM BATNFJORD VASSVERK SA


Batnfjord Vassverk SA er et privat vassverk som forskyner privathusholdninger, landbruk, næringsliv og offentlig virksomhet med drikkevann.


Batnfjord Vassverk SA har som formål å være en stabil leverandør av godt drikkevann, der lov og forskrift er minimumskravet.


Drifta skjer etter samvirkeprinsippet, der kvalitetsvann skal leveres på en samfunnsnyttig måte. Det arbeides kontinuerlig for å utvikle og forbedre vårt anlegg, beredskap og daglig drift.


Batnfjord Vassverk SA sin øverste myndigehet er årsmøtet. Virksomhetens styre har 5 personer. Det er ansatt daglig leder og driftsoperatører som besørger operativ beredskap, ettersyn og reparasjoner.

Styrets leder tar hånd om daglig leders plikter i hans / hennes fravær.


Virksomheten er underlagt kontroll av Mattilsynet, og er igjenom lov og forskrift pålagt en rekke bestemmelser om drifting, kvalitet, forsyningssikkerhet, beredskap, kapasitet og lignende. I hovedsak reguleres dette igjennom "Drikkevannsforskriften".


Batnfjord Vassverk SA er organisert som samvirkebedrift, og er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr.:970063102