Avgifter & Vilkår

Bakgrunn:


Batnfjord Vassverk SA er et privat vannverk som vart startet i 1969. Private vannverk er lovpålagt å være organisert som et samvirkeforetak, og er derfor også forpliktet etter samvirkeloven. 


Med få unntak må eiere av eiendommer som skal ha levert vann, være medlem. Medlemskapet er knyttet til eiendommen, og følger med over til ny eier ved eiendomsoverdragelse. Eventuell ubetalt vannavgift m. omkostninger og lignende blir derfor også med over til ny eier.

 

Årsmøtet er Batnfjord Vassverk SA sitt høyeste organ.


Personer som vurderer å kjøpe eiendom som er tilknyttet Batnfjord Vassverk SA og nye medlemmer anbefales å sette seg inn i vedtektene og ordningen rundt andeler / vassavgift og om vannavgiften er betalt.