Historie

Litt om Batnfjord Vassverk SA si historie.


Batnfjord Vassverk vart stifta 30. mars 1968.


Til høyre er tilgang til Batnfjord Vassverk SA si historie; en artikkel forfattet av Oddbjørn Solenes i forbindelse med at Batnfjord Vassverk SA vart 50 år i 2018.


I tillegg er årsberetningen for det aller første driftsåret etter stiftelsen; datert 25. april 1969.


Batnfjord Vassverk SA

si historie.


50-årsjubileum

1968 - 2018


Jubileumsartikkel i "Gjemnes-Minne" 2018.


Forfatter

Oddbjørn Solenes