Ansatte og tillitsvalgte

Tillitsvalgte:

 • Styrets leder     Åge Ødegård.  Mob.: 90 04 88 90
 • Nestleder          Odd Jordhøy
 • Styremedlem    Knut H. Furuli
 • Styremedlem    Lars Olav Høgset
 • Styremedlem    Vigdis Grefstad
 • 1. Vararepr.       John Eikenæs
 • 2. Vararepr.       Odd Arne Hallset
 • Valgnemnd        Andreas Kammen og Bente Solenes

 

Ansatte:

 • Daglig leder      Ola Indergård Hoftun
 • Driftsoperatør  Jens Marius Harstad
 • Driftsoperatør  Mads Aspås
 • Driftsoperatør  Kristian Jordahl


 

Andre:

 • Regnskap, lønn og fakturering:         

Spb.1 Regnskapshuset SMN AS, Angvik Næringspark,  6636 Angvik

 • Revisor:           Romsdal Revisjon AS v.Odd Ivar Thue, Fannestr.vn 51B, 6415 Molde