Ansatte og tillitsvalgte

Batnfjord Vassverk SA

Astadskaret

Tillitsvalgte:

 • Styrets leder     Åge Ødegård.  Mob.: 90 04 88 90
 • Nestleder          Tone Harstad
 • Styremedlem    Knut H. Furuli
 • Styremedlem    Lars Olav Høgset
 • Styremedlem    Kristoffer Skar
 • 1. Vararepr.       Odd Jordhøy
 • 2. Vararepr.       Marius Fladvad
 • Valgnemnd        Magne Roy Astad og Gunnar Hammerstrøm

 

Ansatte:

 • Daglig leder      Ola Indergård Hoftun
 • Driftsoperatør  Jens Marius Harstad
 • Driftsoperatør  Mads Aspås

Forøvrig samarbeides med Torvik Vassverk SA om vaktberedskap.

 

Andre:

 • Regnskap, lønn og fakturering:         

Spb.1 Regnskapshuset SMN AS, Angvik Næringspark,  6636 Angvik

 • Revisor:           Romsdal Revisjon AS v.Odd Ivar Thue, Fannestr.vn 51B, 6415 Molde

web-ansvarlig: Ola I Hoftun