Kontakt

Kontaktskjema:

 
 
 
 
Nytt abonnement / medlemskapp
Endring av abonnement / medlemskap
Anna
 
 
 

Feilmelding:

Mob.tlf.: 91 68 10 45


Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:


  • SMS til mobiltelefon
  • www.batnfjordvassverk.no
  • flygeblad / brev
  • media
  • Facebook

La alle i familien / på arbeidsplassen

bli "Følger"  av

Batnfjord Vassverk SA

på Facebook,

og driftsvarsler

dukker opp

på skjermene til alle.

Administrasjon:


Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra


Mob.: 95 83 0387


post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no


Org.nr.: 970.063.102