Ansatte og tillitsvalgte

Tillitsvalgte:

 • Styrets leder Åge Ødegård
 • Nestleder Tone Harstad
 • Styremedlem Knut H. Furuli
 • Styremedlem Lars Olav Høgset
 • Styremedlem Kristoffer Skar
 • 1. Vararepr. Odd Jordhøy
 • 2. Vararepr. Marius Fladvad
 • Valgnemnd Magne Roy Astad og Gunnar Hammerstrøm

 

Ansatte:

 • Daglig leder Ola Indergård Hoftun
 • Driftsoperatør Jens Marius Harstad
 • Driftsoperatør Mads Aspås

Forøvrig samarbeides med Torvik Vassverk SA om vaktberedskap.

 

Andre:

 • Regnskap, lønn og fakturering:

Spb.1 Regnskapshuset SMN AS, Angvik Næringspark, 6636 Angvik

 • Revisor: Romsdal Revisjon AS v.Odd Ivar Thue, Fannestr.vn 51B, 6415 Molde