Aktuelt

Publisert 11.10.16

KORRIGERT melding om VANNAVSTENGING,

Pga reparasjon av lekkasje på hovedledning på Harstad.

 

STED: Gaupsetvegen 127 - 362

Batnfjordsvegen 174 - 409

Alle abonnenter i Silsetvegen

 

TID: Onsdag 12. okt. 2016, tidligst fra kl. 10:oo

 

VARIGHET: 4-6 timer

 

Tidligere varsel om bruk av pumpe annuleres, pga teknisk svikt.

 

FORBEHOLD:Om uforutsette ting skjer eller ved dårlig vær, kan tidspunkt bli endret. I så fall vil ny informasjon bli gitt.

 

Detaljert / oppdatert informasjon oppdateres fortløpende på Facebook og BV sin internettside.

 

Husk på forhånd å tappe vann for husholdning og toalettbruk, og å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner.

 

Når vannet settes på igjen etter å ha vært stengt, må det forventes farge på vannet; La i så fall kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

(F. eks. en hageslange.) Unngå gjerne å tappe varmt vann, og steng gjerne av egen hovedkrane før vannet stenges av.

 

Publisert 6.10.16

 

OPPDATERING; vedrørende kokevarsel fra i 5.10.16

 

Alle 6 oppfølgingsprøvene etter bakteriefunn fra i går, viser ingen forekomst av Colibakterie eller E.Coli bakterie.

I samråd med Mattilsynet er det besluttet å trekke tilbake anbefalingen om å koke vann for bruk til mat og drikke.

 

Vannforsyningen til alle abonnenter i Batnfjord Vassverk SA er nå tilbake til normalsituasjon.

 

Publiser 10.9.16 23:15

FARGET VANN.

BV har i ettermiddag fått inn melding om brunt vann utover Astad, Rød og Blakstad. Dette skyldes oppstart av vannlevering til Høgset, og vil bedre seg etter hvert.

La gjerne en kaldtvannkrane renne litt inntil vannet blr klart.

 

 

Publisert 17.3.2016

Oppdatering :

 

Renhold av bassenget er gjennomført slik som planlagt, og vanlig produksjon er gjenopprettet. Etter hver som vannet i ledningsnettet blir brukt opp, vil klorsmaken avta.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Publisert 15.3.2016

!!! Varsel om arbeid !!!

 

Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned

for vasking og desinfeksjon.

 

Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring. Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.

 

(Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold vil få vann levert fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet)

 

Eventuelle endringer oppdateres fortløpende.

Publisert 20.02.2016.

Unormal / lukt smak på drikkevannet 2015 / 2016

Enkelte abonnenter, fortrinnsvis de med lang stikkledning og / eller perifer plassering i ledningsnettet, opplever unormal lukt / smak på det første vannet som tappes. Når vannet har runnet en stund normaliseres kvaliteten.

Batnfjord Vassvertk SA har tatt ut ekstra prøver, søkt faghjelp og gjort undersøkelser uten å ha avdekket konkret årsak til problemet. Vannerket vil også i fortsettelsen ha fokus på problemet og iverksette tiltak i håp om at dette bedrer seg. Se for øvrig menyen "Kvalitet" "Vannprøver" med link til "Notat lukt/smak 2016", under kapittelet for 2016.

Oppdatering 5.1.16 kl 12:30:

 

Reparasjon er nå ferdig utført, og normal vannlevering er i ferd med å gjenopprettes.

Det må forventes farget vann med luft i de første timene. La i så fall en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er klart.

................................................................................................................................................

 

Publisert 04.01.16 kl. 18:00

!!!! Reparasjon av ledningsbrudd !!!!

 

Det er oppdaget lekkasje på / ved hovedledningen på Harstad, og reparasjon må foretas snarest:

 

STED: Vannavstengning under reparasjonsarbeidet:

Fra og med Kristian / Anders Harastad og oppover bygda til og med Gaupset, samt øvre del av Silset (fom Myran) og hele Bjerkeset.

 

TID: Tirsdag. 05.01.16, tidligst fra kl. 10:oo.

Det må påregnes at stengningen vil vare 2-5 timer.

 

Generelt:

Steng gjerne hovedkranen før arbeidet starter, og ungå å starte vaskemaskiner. Husk å forhåndstappe vann til hushold og toalettskylling, og å varsle alle i familien, på arbeidsplassen og leietakere.

Etter endt arbeid må forventes farget vann; I så fall kan du la en kaldvannkran renne litt ei stund inntil vannet er klart.

 

Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne web-siden og på Facebook.

 

Øvrige abonnenter;

Øvrige abonnenter blir uberørt av arbeidet

Ny web-side (Publisert 15.12.2014)

Batnfjord Vassverk SA skifter til ny teknisk plattform . Det må forventes at web-siden er ustabil og nede i perioder.

Ny pris for andeler i Batnfjord Vassverk SA.

(Publisert 1.10.2014)

Drikkevann leveres med få unntak kun til medlemmer i vannverket. For å bli medlem må andel kjøpes.

Fra 1. januar 2015 økes andelsinnbetalingen fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,-. Det skal være 1 andel pr. boenhet. Dersom du har byggeplaner og har tomt klar, eller om du skal bygge om til flere boenheter, er det mulig å få kjøpt andel i 2014 for kr. 10.000,-. (Ikke mva på andeler)

Se forøvrig vedtektene og siden "Andelere & Vassavgift"

 

Administrasjon:

 

Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra

 

Mob.: 95 83 0387

 

post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no

 

Org.nr.: 970.063.102 MVA

La alle i familien / på arbeidsplassen følge Batnfjord Vassverk SA på FB, slik at alle mottar driftsvarsler direkte.

 

 

 

 

Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:

 

  • www.batnfjordvassverk.no
  • flygeblad / brev
  • media
  • Facebook

 

 

Feilmelding:

Mob; 91 68 10 45