Aktuelt

 

Vannastengning.

 

Det planlegges endring og vedlikehold i hovedledningsnettet; Vannet kan bli avstengt noen timer, tidligst fra kl. 10:00, en eller flere av dagene i uke 17; (23.-27. april 2018.)

 

Berørte abonnenter:

• Hele Solsida boligfelt, med unntak av Smålivegen og Solsidavegen 1-12.

• Gaupsetvegen 67 - 362

• Silsetvegen: Alle abonnenter

• Batnfjordsvegen 174 – 409

 

Smålivegen får vanlig vannlevering fra Batnfjord Vassverk SA

Øvrige abonnenter får vann med noe redusert leveringskapasitet fra Høgset Kommunale vannverk.

 

Husk å varsle alle i familien, leieboere og alle på arbeidsplassen, og å forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk. Det må påregnes farge på vannet når vannet settes på igjen etter endt arbeidsdag.

 

Detaljert og oppdatert varsling blir gitt daglig på www.batnfjordvassverk.no og på Facebook.

 

Det tas forbehold om utsettelse dersom dårlig vær, vanskelig med vannlevering fra Høgset etc. Nytt tidspunkt blir i så fall varslet.

Årsmøtet for 2017.

Innkalling, årsmelding regnskap finnes på siden årsmøter.

Smak på vannet

Oppdatering publisert 4.1.2018

Tidlig i januar 2018 er et utvalg abonnenter som har kjennt usmak på vannet spurt om hvordan utvilkingen i smaksproblemene har vært siste tiden. Dette for å få et oppdatert helhetsbilde før det evt. arbeides videre med problemet.

Et gjennomgående svar fra forespurte er at vannet er normalt eller bortimot bra, med litt forskjell fra dag til dag. Å fortsette feilsøking blir da vanskelig.

Vi vil følge med også i fortsettelsen og om nødvendig gjenoppta arbeidet med å forsøke å finne årsaken og om mulig utbedre forholdet.

 

Publisert 5.12.2017

Batnfjord Vassverk SA har slitt med smak på vannet en tid i enkelte stikkledninger, jfr. innlegget nedenfor datert 18.10.17.

Siste dagene har vi for første gang registrert smak også i renseanlegget. For om mulig å få bukt med problemet vil fram mot helgen gjennomføre manuell vask i filterhuset. Dersom dette virker vil abonnentene tidligst kjenne endring i begynnelsen av neste uke.

Humusrensingen og desinfeksjon v. bestråling med ultrafiolett lys fungerer som normalt, og vannet er trygt å bruke til matlaging og som drikke.

Publisert 18.10.2017

Lukt - smak

 

Enkelte abonnenter har de siste 2 år opplevd dårlig smak og / eller lukt på det første vannet som tappes. Noen har slike problemer neste hele tiden, noen i perioder mens andre aldri har opplevd dårlig smak.

Vannprøver tatt ut fra rentvannsbassenget og direkte fra hovedledninger har vært OK. Det synes som at smak / lukt oppstår i stillestående vann i enkelte stikkledninger.

Flere tiltak er forsøkt uten bedring, og uten at årsak kan påvises.

Forholdet er tatt opp med Mattilsyn, vår kjemikalieleverandør og med ekstern konsulent, uten resultat.

For tiden forsøkes å problemet løst ved hjelp fra SINTEF i Trondhjem, v. sjefsforsker i fagområdet vann og miljø; Bjørnar Eikebrokk.

Publisert 25.3.2017

!!!! Stengevarsel - kjøring av rensesvamp !!!!.

 

Mandag 3. april 2017 (uke 14) startes kjøring av rensesvamp i alle hovedledninger det er teknisk mulig, for å bedre drikkevannskvaliteten til abonnentene.

 

Dette varselet kan lastes ned i PDF, her.

.............................................................................................................

 

STENGEPLAN:

Angitte abonnentene vil få trykkfall / bortfall av vann og farget vann i hele eller deler av angitt tidsrom.

 

FERDIG: Mandag 3. april, Kl. 09:oo – 18:oo :

Gaupsetvn.67-362 unntatt nr.73, hele Silsetvegen, Batnfj.vegen 174- 409 og

hele Solsida boligfelt unntatt: Solsidavegen 1-12.

(Øvrige abonnenter får vann fra Høgset komm. Vannverk; Begrenset leveringsevne - Unngå ekstraordinær tapping. Påregn at farget vann kan forekomme, spesielt ved omkoblingen som skjer allerede før helga for strekningen Astad-Blakstad.)

FERDIG: Tirsdag 4. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj. Sentr.: Nordmørsvn., Ekservn. Evjevn. deler av Flata, Skolene, Samf.hus Sjukeheimen, Stadion og Lysfabr.

Redusert leveringsevne til Ørvegen 1-169; – Abonnentene på denne strekningen må begrense vannbruken til det mest nødvendige. Påregn farget vann.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

 

FERDIG: Onsdag 5. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Batnfj.vn. 1-173, Indergårdsvegen, Bakken, Flata, Ørvegen 1-169 og Nordmørsvn. 1 og 3.

(Strekningen Blakstad - Astad får vann fra Høgset. Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

 

FERDIG: Torsdag 6. april, kl. 09:oo – 18:oo:

Gaupsetvegen 1-63 + nr. 73, Solsidavegen 1-12, Gjemnesvegen 1-306

(Øvrige abonnenter får normal vannleveranse.)

 

Fredag 7. april;

Ingen vannavstenging! Alle abonnenter får vann fra vår egen produksjon på vanlig måte.

 

Forbehold: Arbeidet kan bli forskyvet framover i tid dersom det skjer uhell / uforutsette forsinkelser undervegs. (Stenging vil uansett ikke skje tidligere enn varslet.)

 

HUSK:

Å ikke sette på vaskemaskiner.

Å tappe vann på forhånd for hushold og toalettskylling.

Å varsle alle i familien, leieboere, alle på arbeidsplassen

Det anbefales å ha stengt hovedkran mens arbeidet pågår.

Det første vannet som tappes etter arbeidet må påregnes at er farget;

Tapp litt kaldtvann inntil vannet blir klart, f.eks. via hageslange.

 

 

Endringer og oppdateringer skjer fortløpende på www.batnfjordvassverk.no / Facebook;

minimum hver kveld når arbeidet er avsluttet og når avklaringer for nest arbeidsdag er klare.

 

Publisert 26.11.2016

 

Varsel om arbeid på ledningsnett i deler av Solsida:

Kan medføre ustabil vannleveranse / korte leveringsstopp på noen få minutter, og farge på vannet.

(Tidligere stengevarsel er kansellert. Se nedenfor)

 

STED: Solsidavegen 13 - 31, (inkl . Solsida Barnehage)

Fjøsbakken; alle adresser

Skansen; alle adresser

Storhåvegen 1 – 9 (Noe usikkerhet om hvilke husnumre dette kan gjelde i Storhågveien.)

 

TID: Mandag 28. nov. 2016, tidligst fra kl. 09:oo

 

VARIGHET: 4-6 timer

 

Om vi ikke makter å bli ferdig på mandag, fortsettes arbeidet dagen etter; også da tidligst fra kl. 09:oo

 

Oppdateringer legges fortløpende ut på Facebook og BV sin internettside.

................................................................................................................................................

 

Det kan være lurt å forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk, og å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner.

 

Det forventes farge på vannet; La i så fall kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

(F. eks. en hageslange.) Unngå gjerne å tappe varmt vann, og steng gjerne av egen hovedkrane før varsla arbeid startes.

Publisert 17.3.2016

Oppdatering :

 

Renhold av bassenget er gjennomført slik som planlagt, og vanlig produksjon er gjenopprettet. Etter hver som vannet i ledningsnettet blir brukt opp, vil klorsmaken avta.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Publisert 15.3.2016

!!! Varsel om arbeid !!!

 

Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned

for vasking og desinfeksjon.

 

Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring. Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.

 

(Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold vil få vann levert fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet)

 

Eventuelle endringer oppdateres fortløpende.

Publisert 20.02.2016.

Unormal / lukt smak på drikkevannet 2015 / 2016

Enkelte abonnenter, fortrinnsvis de med lang stikkledning og / eller perifer plassering i ledningsnettet, opplever unormal lukt / smak på det første vannet som tappes. Når vannet har runnet en stund normaliseres kvaliteten.

Batnfjord Vassvertk SA har tatt ut ekstra prøver, søkt faghjelp og gjort undersøkelser uten å ha avdekket konkret årsak til problemet. Vannerket vil også i fortsettelsen ha fokus på problemet og iverksette tiltak i håp om at dette bedrer seg. Se for øvrig menyen "Kvalitet" "Vannprøver" med link til "Notat lukt/smak 2016", under kapittelet for 2016.

Oppdatering 5.1.16 kl 12:30:

 

Reparasjon er nå ferdig utført, og normal vannlevering er i ferd med å gjenopprettes.

Det må forventes farget vann med luft i de første timene. La i så fall en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er klart.

................................................................................................................................................

 

Publisert 04.01.16 kl. 18:00

!!!! Reparasjon av ledningsbrudd !!!!

 

Det er oppdaget lekkasje på / ved hovedledningen på Harstad, og reparasjon må foretas snarest:

 

STED: Vannavstengning under reparasjonsarbeidet:

Fra og med Kristian / Anders Harastad og oppover bygda til og med Gaupset, samt øvre del av Silset (fom Myran) og hele Bjerkeset.

 

TID: Tirsdag. 05.01.16, tidligst fra kl. 10:oo.

Det må påregnes at stengningen vil vare 2-5 timer.

 

Generelt:

Steng gjerne hovedkranen før arbeidet starter, og ungå å starte vaskemaskiner. Husk å forhåndstappe vann til hushold og toalettskylling, og å varsle alle i familien, på arbeidsplassen og leietakere.

Etter endt arbeid må forventes farget vann; I så fall kan du la en kaldvannkran renne litt ei stund inntil vannet er klart.

 

Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne web-siden og på Facebook.

 

Øvrige abonnenter;

Øvrige abonnenter blir uberørt av arbeidet

Ny web-side (Publisert 15.12.2014)

Batnfjord Vassverk SA skifter til ny teknisk plattform . Det må forventes at web-siden er ustabil og nede i perioder.

Ny pris for andeler i Batnfjord Vassverk SA.

(Publisert 1.10.2014)

Drikkevann leveres med få unntak kun til medlemmer i vannverket. For å bli medlem må andel kjøpes.

Fra 1. januar 2015 økes andelsinnbetalingen fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,-. Det skal være 1 andel pr. boenhet. Dersom du har byggeplaner og har tomt klar, eller om du skal bygge om til flere boenheter, er det mulig å få kjøpt andel i 2014 for kr. 10.000,-. (Ikke mva på andeler)

Se forøvrig vedtektene og siden "Andelere & Vassavgift"

 

Administrasjon:

 

Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra

 

Mob.: 95 83 0387

 

post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no

 

Org.nr.: 970.063.102 MVA

La alle i familien / på arbeidsplassen følge Batnfjord Vassverk SA på FB, slik at alle mottar driftsvarsler direkte.

 

 

 

 

Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:

 

  • www.batnfjordvassverk.no
  • flygeblad / brev
  • media
  • Facebook

 

 

Feilmelding:

Mob; 91 68 10 45

Rundskriv til medlemmene. (PDF)

Oktober 2016