Aktuelt

Publiser 08.03.17

FARGET VANN.

 

BV har fått inn melding om farget vann, fra flere steder i bygda.

 

Vi har ikke lykkes med å finne konkret årsak; Ikke finner vi farge på vannet i bassenget, det er ikke unormalt stort vannforbruk og vi har heller ikke registrert trykktap i ledningsnettet.

 

Ofte løsner belegg i ledningene uten at det kan påvises spesiell grunn. Dersom dette er årsaken også denne gangen, vil vannet etter hvert bedre seg når det farga vannet er tappet ut.

 

Situasjonen overvåkes og følges opp fra vassverkets side.

..................................................

Det planlegges forøvrig kjøring av rensesvamp gjennom alle hovedledninger det er teknisk mulig, til våren.

Publisert 26.11.2016

 

Varsel om arbeid på ledningsnett i deler av Solsida:

Kan medføre ustabil vannleveranse / korte leveringsstopp på noen få minutter, og farge på vannet.

(Tidligere stengevarsel er kansellert. Se nedenfor)

 

STED: Solsidavegen 13 - 31, (inkl . Solsida Barnehage)

Fjøsbakken; alle adresser

Skansen; alle adresser

Storhåvegen 1 – 9 (Noe usikkerhet om hvilke husnumre dette kan gjelde i Storhågveien.)

 

TID: Mandag 28. nov. 2016, tidligst fra kl. 09:oo

 

VARIGHET: 4-6 timer

 

Om vi ikke makter å bli ferdig på mandag, fortsettes arbeidet dagen etter; også da tidligst fra kl. 09:oo

 

Oppdateringer legges fortløpende ut på Facebook og BV sin internettside.

................................................................................................................................................

 

Det kan være lurt å forhåndstappe vann for husholdning og toalettbruk, og å varsle alle i husstanden / på arbeidsplassen. Ikke start vaskemaskiner.

 

Det forventes farge på vannet; La i så fall kaldtvannet renne litt inntil vannet er klart.

(F. eks. en hageslange.) Unngå gjerne å tappe varmt vann, og steng gjerne av egen hovedkrane før varsla arbeid startes.

Publisert 17.3.2016

Oppdatering :

 

Renhold av bassenget er gjennomført slik som planlagt, og vanlig produksjon er gjenopprettet. Etter hver som vannet i ledningsnettet blir brukt opp, vil klorsmaken avta.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Publisert 15.3.2016

!!! Varsel om arbeid !!!

 

Onsdag 16. mars 2016 tappes rentvannsbassenget ned

for vasking og desinfeksjon.

 

Mens arbeidet pågår vil abonnentene få levert vann som er renset ved kloring. Det må påregnes klorsmak og kanskje farge på vannet fra og med onsdag 16. mars 2016 og dagene utover mot helgen.

 

(Området Blakstad, Astad, Sentrum, Indergård og Løvold vil få vann levert fra Høgset, og omfattes ikke av dette varslet)

 

Eventuelle endringer oppdateres fortløpende.

Publisert 20.02.2016.

Unormal / lukt smak på drikkevannet 2015 / 2016

Enkelte abonnenter, fortrinnsvis de med lang stikkledning og / eller perifer plassering i ledningsnettet, opplever unormal lukt / smak på det første vannet som tappes. Når vannet har runnet en stund normaliseres kvaliteten.

Batnfjord Vassvertk SA har tatt ut ekstra prøver, søkt faghjelp og gjort undersøkelser uten å ha avdekket konkret årsak til problemet. Vannerket vil også i fortsettelsen ha fokus på problemet og iverksette tiltak i håp om at dette bedrer seg. Se for øvrig menyen "Kvalitet" "Vannprøver" med link til "Notat lukt/smak 2016", under kapittelet for 2016.

Oppdatering 5.1.16 kl 12:30:

 

Reparasjon er nå ferdig utført, og normal vannlevering er i ferd med å gjenopprettes.

Det må forventes farget vann med luft i de første timene. La i så fall en kaldtvannskrane renne litt inntil vannet er klart.

................................................................................................................................................

 

Publisert 04.01.16 kl. 18:00

!!!! Reparasjon av ledningsbrudd !!!!

 

Det er oppdaget lekkasje på / ved hovedledningen på Harstad, og reparasjon må foretas snarest:

 

STED: Vannavstengning under reparasjonsarbeidet:

Fra og med Kristian / Anders Harastad og oppover bygda til og med Gaupset, samt øvre del av Silset (fom Myran) og hele Bjerkeset.

 

TID: Tirsdag. 05.01.16, tidligst fra kl. 10:oo.

Det må påregnes at stengningen vil vare 2-5 timer.

 

Generelt:

Steng gjerne hovedkranen før arbeidet starter, og ungå å starte vaskemaskiner. Husk å forhåndstappe vann til hushold og toalettskylling, og å varsle alle i familien, på arbeidsplassen og leietakere.

Etter endt arbeid må forventes farget vann; I så fall kan du la en kaldvannkran renne litt ei stund inntil vannet er klart.

 

Oppdatert informasjon legges fortløpende ut på denne web-siden og på Facebook.

 

Øvrige abonnenter;

Øvrige abonnenter blir uberørt av arbeidet

Ny web-side (Publisert 15.12.2014)

Batnfjord Vassverk SA skifter til ny teknisk plattform . Det må forventes at web-siden er ustabil og nede i perioder.

Ny pris for andeler i Batnfjord Vassverk SA.

(Publisert 1.10.2014)

Drikkevann leveres med få unntak kun til medlemmer i vannverket. For å bli medlem må andel kjøpes.

Fra 1. januar 2015 økes andelsinnbetalingen fra kr. 10.000,- til kr. 20.000,-. Det skal være 1 andel pr. boenhet. Dersom du har byggeplaner og har tomt klar, eller om du skal bygge om til flere boenheter, er det mulig å få kjøpt andel i 2014 for kr. 10.000,-. (Ikke mva på andeler)

Se forøvrig vedtektene og siden "Andelere & Vassavgift"

 

Administrasjon:

 

Batnfjord Vassverk SA

6631 Batnfjordsøra

 

Mob.: 95 83 0387

 

post@batnfjordvassverk.no

www.batnfjordvassverk.no

 

Org.nr.: 970.063.102 MVA

La alle i familien / på arbeidsplassen følge Batnfjord Vassverk SA på FB, slik at alle mottar driftsvarsler direkte.

 

 

 

 

Driftsmeldinger til

abonnenter skjer via:

 

  • www.batnfjordvassverk.no
  • flygeblad / brev
  • media
  • Facebook

 

 

Feilmelding:

Mob; 91 68 10 45

Rundskriv til medlemmene. (PDF)

Oktober 2016