Årsmøter

Årsmøtet for 2017 - 26.4.2018 kl. 20:oo i Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus.

Innkallingen gjelder medlemmer, dvs eiere av eiendom / boenhet som har vanntilknytning det er betalt andel for.

 

Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjon

Regnskap

Årsmøtet for 2016 - 20.04.2017 kl. 20:oo på Hjorten Batnfjord SA

Innkallingen gjelder medlemmer

 

Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjonsberetning

Regnskap

Årsmøteprotokoll