Årsmøter
 

Batnfjord Vassverk SA

web-ansvarlig: Ola I Hoftun

Astadvatnet.

Om årsmøter.


 

Årsmøtet er Batnfjord Vassverk SA sitt høyeste organ.

 

Årsmøtet skal gjennomføres hvert år innen utgangen av april, og i tråd med Samvirkeloven og med Batnfjord Vassverk SA sine vedtekter.  Se spesielt vedtektenes § 4, 11, 14, 16 og 18.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 1. februar.

 

Det er kun medlemme; dvs. eiere av eiendom / boenhet  som det er betalt andel for, som har rett til å fremme saker og møte til årsmøtet.

 

Årsmøtet for 2018.


Informasjon om årsmøtet legges ut her etter hvert det blir klart.

 

Årsmøtet for 2017  -  26.4.2018 kl. 20:oo i Batnfjord Idrettslag sitt klubbhus.


 

Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjon

Regnskap

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet for 2016 - 20.04.2017 kl. 20:oo på Hjorten Batnfjord SA


Innkallingen gjelder medlemmer


Innkalling - sakliste

Årsmelding - revisjonsberetning

Regnskap

Årsmøteprotokoll