Priser

Prisliste, gyldig til 1.7.2019. Batnfjord Vassverk SA org. 970 063 102 MVA

(Prisene forutsettes av vilkårene i vedtektene)

 

Om ønskelig kan faktura og annen post sendes til deg på e-post i PDF-format. (Faktureringsgebyr spares)

Bruk samme skjema som ved andre endringsmeldinger; Se her .

 

 

Produkt

Pris

 

Vannabonn. pr. boenhet

Kr. 4.775,- inkl. mva

Se vedtektene §9 om vannavgift

Vannabonn. hybel

Kr. 2.388,- inkl. mva

(Oppholdsrom felles m. sov og kjøkken)

Vannabonn. hytte / fritidsbolig

Kr. 2.388,- inkl. mva

 

Vannabonn. for enslig alderspensjonist:

Kr. 2.388,- inkl. mva

(Bor alene, fyllt 67 år og ikke i arbeid)

(Spesielle abonnenter; etter egen avtale godkjent av styret, jfr. vedtektene)

 

 

(Jordbruk; utregning basert på driftsenhetens størrelse)

 

 

Kjøp av vann til tank / tankbil. Selges kun etter avtale for hver gang.

Kr. 11,- pr. kbm. + mva

Kostnader til bistand for tapping m.m. kommer i tillegg.

Gebyr for faktura / medlemspost tilsendt som brevpost

Kr. 50,- pr. faktura inkl. mva

 

 

 

 

Andel for medlemskap (pr. enhet)

Kr. 20.000,- (Ikke mva på andeler)

Obligatorisk før vann kan leveres, jfr vedtetene §4 og §5.

Enkelte enheter har redusert andel, jfr. vedtektene.

 

 

 

 

 

 

Diverse tjenester etc.

 

 

Mann m. utstyrt servicebil

Kr. 635,- pr. t. (+ kr. 4,- pr. km.) + mva

Kun vannverksrelatert arbeid.

Timer beregnes fra oppstart fra Batnfjordsøra og tilbake.

 

 

 

Gebyr for fordeling av vannavgift v. eiendomssalg, dersom selger / kjøper selv ikke ordner opp mellomværende seg imellom, når overtakelsestidspunkt ikke sammenfaller md BV sine betalingsterminer. (30. juni og 31. desember)

(Intet gebyr dersom selger / kjøper gjør opp seg i mellom)

Kr. 200,- + mva