Faktura m.m. på E-post

 

Få tilsendt faktura for vassavgift og anna post, som f. eks. årsmøteinnkalling m.m. til din E-post.

 

Batnfjord Vassverk SA kan sende ut faktura pr. brevpost (gebyrbelagt), pr. e-post som PDF, eller som EHF (Kun virksomheter med organisasjonsnummer som har tatt i bruk EHF-ordningen.)

 

Dersom faktura / medlemspost (f. eks. årsmøteinnkallinger o.l.) pr. e-post som PDF eller EHF velges, vil eventuelle purringer blir pålagt gebyr og sendt pr. vanlig brevpost. Alle abonnenter plikter på eget initiativ straks å melde fra om endringer i abonnements- og medlemsforhold, jfr. Batnfjord Vassverk SA sine vedtekter, §7.

For å endre tilsendingsmåte for faktura og medlemspost, nyttes samme skjema som ved endringsmelding om abonnement og medlemskap. Se side for "Endring av abonnement"