Faktura m.m. på E-post

 

Få tilsendt faktura for vassavgift og anna post, som f. eks. årsmøteinnkalling m.m. til din E-post.

 

Det kan du få ordnet slik, med virkning tidligst fra høsten 2016:

 

Alternativ 1:

  • Skriv ut nedenstående erklæring, eller bruk linker nedenfor for skjema i Wordformat eller PDF.
  • Fyll ut og underskriv erklæringen for hånd.
  • Send erklæringen pr. post til Batnfjord Vassverk SA, v. Ola Hoftun Batnfjordsvegen 74, 6631 Batnfjordsøra.
  • Alternativt kan erklæringen skannes eller fotograferes, og sendes elektronisk til post@batnfjordvassverk.no

 

Alternativ 2:

  • Kopier nedenstående erklæring, og lim inn i en e-post.
  • Husk å skriv inn opplysningene som etterspørres i erklæringen
  • Adressere e-posten til post@batnfjordvassverk.no
  • Sørg for at e-posten sendes fra samme e-postadresse som ønskes brukt til mottak av fakturaer og post.

(Erklæringen trenger da ikke egenhendig underskrift.)

 

Faktura på papir tilsendt pr. brevpost medfører faktureringsgebyr.

 

Det minnes for øvrig om plikten til straks å melde fra til Batnfjord Vassverk SA om alle endringer vedrørende kontaktopplysninger, medlems- og abonnementsforhold, jfr. vedtektene.

 

NEDLASTNING AV SKJEMA: Wordformat eller PDF

 

Batnfjord Vassverk SA

 

Erklæring vedrørende ønske om tilsending av faktura og medlemspost via e-post:

 

Undertegnede erklærer med dette at fakturer og dokumenter, (f. eks. årsmøteinnkallinger o.l.) for ettertiden ønskes tilsendt pr. e-post. Jeg er klar over at eventuelle purringer blir pålagt gebyr og sendt pr. vanlig brevpost.

 

(Opplysningene som oppgis nedenfor nyttes også til å komplettere / korrigere Batnfjord Vassverk SA sitt medlemsregister.)

 

SKRIV TYDELIG MED BLOKKBOKSTAVER.

 

 

Medl.nr.: ............................ Navn m. fødselsdato.-/orgnr.: .……………......................……........……………..……………………………

STÅR PÅ FAKTURAEN DEN / DE PERSONER (evt. bedrifter / organisasjoner) SOM EIER EIENDOMMEN

 

 

Postadr.: ………………………..........…….............……………………..…………G./br.nr:…………………Tlf.nr.: ....………………………………

OPPGI VEGADRESSE / HUSNUMMER SOM NÅ ER UNDER INNFØRING I VÅR KOMMUNE, SAMT evt. POSTADRESSE (Postboksnr.)

 

 

Fakturadr.: ………………………..........…….............……………………..…………...........…………………Tlf.nr.: ....………………………………

UTFYLLES KUN DERSOM FAKTURA FOR VASSAVGIFT SKAL SENDES TIL ANNA ADRESSE ENN TIL EIENDOMMEN DER ABONNEMENTET ER.

OPPGI VEGADRESSE / HUSNUMMER SOM NÅ ER UNDER INNFØRING I VÅR KOMMUNE, SAMT evt. POSTADRESSE (Postboksnr.)

 

 

E-post for fakturamottak og post fra Batnfjord Vassverk SA.: …………………………………………………………………........................

SKRIV TYDELIG m. BLOKKBOKSTAVER

 

 

Dato:………………………………. Underskrift.: …………………………………………......….…………………………..……………….....................

IKKE NØDVENDIG MED UNDERSKRIFT DERSOM ELEKTRONISK UTFYLLT OG OVERSENDT FRA E-POSTADRESSEN SOM SKAL MOTTA FAKTURA og POST.