Endring av abonnement

 

Endring av andels- og abonnementsforhold.

 

Alle nyetablerere, andelseiere og abonnenter plikter på eget initiativ å melde fra til Batnfjord Vassverk SA når det skjer endringer i forbindelse med andeler og / eller abonnement.

 

Nyetableringer og endringer meldes skriftlig til Batnfjord Vassverk pr. brevpost eller e-post: post@batnfjordvassverk.no

 

Husk å oppgi:

  • Abonnementet / kundeforholdet det gjelder. (Kunde- / abonnementsnr. står på faktura for vassavgift)
  • Navn på ny eier(e) og personnummer / organisasjonsnummer. (Den / de som eier eiendommen / boenheten)
  • Adresse for eiendommen, og evt. fakturaadresse dersom krav om vassavgift skal sendes annet sted.
  • Telefonnummer.
  • E-postadresse
  • Overtakelsesdato

 

Merk:

Når tidspunkt for salg av eiendom ikke sammenfaller med Batnfjord Vassverk SA sine betalingsterminer, må partene i eiendomsoverdragelsen selv fordele avgiften og gjøre opp seg imellom. Dersom krav om vassavgift ønskes sendt til ny eier av eiendommen, må varsel om endring sendes Batnfjord Vassverk SA før utsendelse av krav om vassavgift skjer.